Описание товара

Сырой протеин: от 40% до 45%
Жир: от 10% до 15%